شایستگی‌های دیگر

شایستگی‌های دیگر

شایستگی‌های عمومی که تا اینجا مطرح شد، ۸۰-۹۵ درصد ویژگی‌های متمایزکننده‌ی عملکرد برتر در شغل‌های مورد مطالعه را پوشش می‌دهد. شایستگی‌های باقیمانده، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 • رفتارهای منحصر به فرد (که بیانگر شایستگی‌های عمومی است)
 • شایستگی‌هایی که بسیار دیده شده، امّا انقدر پرتکرار نبوده که در شایستگی‌های عمومی قرار بگیرد
 • شایستگی‌هایی که واقعاً منحصر به یک شغل (یا گروه شغلی) خاص هستند

برخی از شایستگی‌های منحصر به فرد، این موارد هستند:

 • ترجیح شغلی: واقعاً از کار خود لذت می‌برد
 • خود ارزیابی دقیق: نقاط قوت و ضعف خود را می‌شناسد و می‌داند چگونه از نقاط قوت خود به طور مؤثر استفاده و در عین حال نقاط ضعف را جبران کند.
 • پیوندجویی: علاقه واقعی و لذت بردن از افراد دیگر (در معلمان خوب و مدیران ارتباط با مشتری یافت می‌شود)
 • مهارت نوشتن: توانایی خوب نوشتن
 • بلندنگری: توانایی ایجاد درک جدیدی از ماموریت یک سازمان، یا ایجاد چشم‌انداز جدید برای یک گروه
 • ارتباطات رو به بالا: آگاه نگه داشتن رئیس خود از همه‌ی تحولات مهم، چه خوب چه بد.
 • یادگیری و برقراری ارتباط به سبک عینی (Concrete Style): یادگیری با تجربه مستقیم عملی (Hands-on)، برقراری ارتباط با تدارک دیدن تجربه‌ی مستقیم، نمایش و غیره.
 • ترس کم نسبت به طرد شدن: اگر دیگران او را دوست نداشته باشند، احساس نگرانی نمی‌کند
 • دقت نظر: نشان دادن کمال و توجه به جزئیات

برخی از شایستگی‌های غیرمعمول‌تر، عبارتند از:

 • در برابر تجاوز به منطقه مسئولیت خود مقاومت می‌کند (افسران تازه‌کار ارتش)
 • استفاده‌ی بدون تعارض از موقعیت و قدرت نمادین: صریحاً برای غلبه بر مقاومت درجه می‌گیرد (افسران تازه‌کار ارتش)
 • سازوکارهایی را برای دریافت بازخورد ایجاد می‌کند (مدیران مدارس)
 • آگاهی حقوقی: با آگاهی از قوانین و حدود اختیارات قانونی، طوری به سوار شدن رسیدگی می‌کند که یک پرونده حقوقی بی‌نقص ایجاد کند (افسران گارد ساحلی)
 • هشیاری امنیتی: با آگاهی از تهدیدات احتمالی سرقت، نسبت به ایمن‌سازی اماکن اقدام می‌کند (مدیران بانک)
 • دارای رابطه‌ی پایدار با یک شریک / همسر / دوست‌دختر مستقل (جاشوان قایق‌های رودخانه‌ای)
 • شوخ طبعی (پرستاران)
 • محرمانگی اطلاعات شخصی را حفظ می‌کند (پرستاران، بانکداران)
 • تجسم ساختاری پویا: تصاویر ذهنی سه‌‌بعدی را با جزئیات زیاد می‌سازد و دستکاری می‌کند (پژوهشگران خلاق)
 • دانش فنی گسترده: به جای یک تخصص واحد، از رشته‌های متنوع و نامرتبط بهره می‌برد (پژوهشگران خلاق)

این شایستگی‌های خاص و غیرمعمول، بسیار جالب هستند؛ ممکن است برای مشاغل خاصی حیاتی باشند و از طریق مصاحبه می‌توان آن را کشف کرد.